Moción do BNG para a mellora da Lonja de Cesantes

O PP redondelán instará á Xunta e ao Parlamento galego a que, os orzamentos para 2011 ‘aseguren os recursos necesarios para que os concellos poidan ofrecer á sociedade os servizos e prestacións sociais que esta demanda e necesita, especialmente diante da crise económica e social que atravesamos’.
Esta instancia será presentada polos nacionalistas no pleno municiopal. Concretamente, os recursos destinados ás rendas de integración social, axudas de emerxencia social, servizo de axuda no fogar, plan concertado e programa de servizos sociais; desenvolvemento do plan galego de inserción social, atención a comunidade xitana, a persoas sen fogar, apoio as familias e aos equipos de inclusión social. O BNG tamén elevará ao pleno municipal outra moción para solicitar ‘a mellora e modernización’ da Lonxa de Cesantes.

Te puede interesar