Carrera popular “Vigo + 11”

La Alameda acogió la carrera popular “Vigo + 11”. 

Carrera popular “Vigo + 11”