O feminismo, parte do nacionalismo

O feminismo, parte do nacionalismo

O feminismo tamén se da na sociedade en si. Pero eu me refiro o feminismo como parte da ideoloxía do nacionalismo liberador, componse de moitas partes "afeadas", outras ainda está por desenrolar porque a presión da reacción é moi forte. A min polo que me respecta o feminismo e ter menos desigualdade doutra muller e home. Ter se distribuir o traballo doméstico entre ambos queirase ou non, etc. comecemos a desenrolar o feminismo que tamén ten parte de carácter sexual, hai que decilo abertamente a militancia dos que creen nun tempo novo no seo da sociecdade galega. Vou a ser teórico no feminismo; o feminismo é para min "radical" pero é que o patriarcado tamén que telo en conta en situacións igualitarias. Eu me extendería moito máis sobor deste término famoso xa a nivel mundial, porque non. ¡E así! O feminismo contextualizado modernamente como parte liberador da muller e home sostén a gobernanza como lle corresponde a muller; o home parte integrante daquela familia que se puida construir non debe ser contrastada con un fin. E a igualdade da que carece a sociedade hoxe co capital; a que non deixa que éste feminismo se desenrole en teoría e práctica todolos días da semán. Póñome a escribir esto nun momento non oportuno para o nacionalismo, pero si que se poden sacar conclusións valentes, e tamén ir en contra daquel machismo asoballaron e incluso provisto de clases desclasadas.