A situación política na Galiza

A situación política na Galiza

 Nestes días estase levando a discusión en diversos seitores sociais ás Bases Democráticas. Discusións nas AA.VV.  tamén é bo. Coido que agora que a democracia é cuestionada e xa non digo o estado de  benestar mudo. Como que pódese perfectamente obsequiarlle a Galiza unha discusión interesante conforme á situación política agora e na Galiza.
Que menos que aceptar esta discusión no seo do pobo! Todo empeza por poñer puntos sobor das íes. E todos comprenderemos que é do máis democrático agora.