salvemos o fraga

 Como vigués e amante da cultura e desta cidade, dóeme o estado de abandono no que se atopa o cinema Fraga, pois está na memoria de xeracións de vigueses que vimos algunha película ou obra de teatro...
Eu non sei de quen é responsabilidade se e de Abanca por non concluír a súa renovación ou do Concello por non esixir á citada entidade finalizar dunha vez as obras. En caso contrario pedir a Abanca que o ceda ao Concello ou chegar a un acordo económico e acabar con este pesadelo para a cidade, á que privaron estes anos dunha gran sala de espectáculos que podería á súa vez co García Barbón proxectar todo tipo de conceptos, teatros, etc...
Xa sei que a cultura parece non importar moito aos nosos gobernantes pero non só de fútbol vive o home.
Ansiamos unha pronta solución, pois tamén axudaría a revitalizar o depauperado centro de Vigo e a actividade económica da zona.
Só recordo aos vigueses que pasaría na Coruña se estivese na mesma situación o Teatro Colón emblema da devandita cidade, os seus cidadáns non o permitirían.
Espero non ser a única voz que se alce por este motivo, por iso apelou a todos os cidadáns a esixir que se acabe o que se proxectou para esta gran cidade.