Programa Abalar

XORNAL ESCOLAR

Alumnos galegos afondarán na restauración ambiental

O conselleiro de Cultura e Educación, o reitor da USC, a directora de proyectos da Fundación Endesa e o director de Minería de Endesa Generación asinaron un convenio para poñer en marcha esta iniciativa entre e empresa e a universidade.

Elaborarase tamén unha guía didáctica cos cadernos de campo para as posteriores visitas do alumnado.
Elaborarase tamén unha guía didáctica cos cadernos de campo para as posteriores visitas do alumnado.
Alumnos galegos afondarán na restauración ambiental

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Juan Viaño; o a directora de proxectos da Fundación Endesa, Begoña Muñoz de Verger; e o director de Minería de Endesa Generación, Juan Carlos Alonso; asinaron un convenio de colaboración para o desenvolvemento dun proxecto educativo medioambiental a través do cal polo menos arredor de 400 alumnos e 20 docentes recibirán cada ano formación sobre a restauración dos espazos que albergaron explotacións mineiras. Segundo salientou o conselleiro, trátase dunha nova aposta do departamento educativo da Xunta de Galicia en prol do fomento dos valores medioambientais entre os máis novos. Neste sentido, a Consellería traballa neste eido a través da materia Paisaxe e sustentabilidade en Galicia, que conta este ano con 1.860 matriculados, e do Plan Proxecta, no marco do que a Consellería de Medio Ambiente desenvolve os programas 'Paisaxe e Sustentabilidade', 'MeteoEscolas', 'Protexe o teu medio', 'Proxecto Terra', 'Recíclate con Sogama', ' Proxecto Ríos', 'Protexe os animais' e 'Naturézate'.
Formación e contidos
O proxecto medioambiental dividirase en tres fases. Na primeira delas, a Universidade de Santiago elaborará o material preciso para a formación do profesorado, tanto presencial como en liña, en eidos como os sistemas acuáticos e humedais, a revexetación, a fauna; ou o papel do chan nos espazos mineiros restaurados, tomando como referencia de caso real o da escombreira de As Pontes. Así mesmo, elaborarase unha guía didáctica deste espazo mineiro restaurado e cadernos de campo para as posteriores visitas do alumnado.
 A colaboración da USC na preparación destes contidos enmárcase no labor que xa teñen desenvolvido en materia de educación ambiental, e mesmo na propia restauración deste espazo mineiro. Na segunda das fases formarase a docentes de secundaria e bacharelato - 20 cada ano- cos devanditos materiais. Visitas de campo
 O cumio do proxecto será o traballo sobre, polo menos, 400 alumnas e alumnos cada ano. Nelas os estudantes poderán percorrer a mina restaurada de As Pontes e realizar traballos de campo sobre a recuperación, a flora, a fauna…; da man do profesorado formado con anterioridade. O obxectivo é aproveitar esta contorna para concienciar ao alumnado da importancia dos ecosistemas e da biodiversidade para o funcionamento da sociedade. Así mesmo, aprenderán como un espazo moi afectado pola instalación dunha explotación mineira, pode ser restaurado ata o punto de recrear nel hábitats cun bo grao de naturalidade.
 
Neste sentido, a singularidade da obra de restauración e os diferentes ambientes que alberga fan da escombreira de As Pontes un espazo ideal para o estudo e o traballo de campo, tanto do alumnado como do profesorado.
 
Compromisos das partes
 
No marco deste acordo a Consellería comprométese ao recoñecemento das actividades formativas asociadas, así como a fomentar e facilitar a participación de profesorado e alumnado neste programa educativo.
 
Pola súa banda, a USC ocuparase de elaborar materiais e contidos, mentres que a Fundación Endesa e Endesa Generación se encargarán do groso do financiamento, incluido o transporte do alumnado para as visitas programadas.