Programa Abalar

O alumnado galego poderá realizar prácticas nos Países Baixos

O conselleiro de Cultura e Educación da Xunta, Román Rodríguez, e a directora de programas de Brainport Development, Yvonne van Hest, asinaron no Museo de Galicia un convenio que prevé a realización de prácticas nesta punteira rexión de Holanda.

O alumnado galego poderá realizar prácticas nos Países Baixos
O alumnado galego poderá realizar prácticas nos Países Baixos
O alumnado galego poderá realizar prácticas nos Países Baixos

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, e a directora de programas de Brainport Development, N.V., Yvonne van Hest, asinaron  no Museo de Galicia e en presenza do embaixador dos Países Baixos en España, Matthijs van Bonzel, un convenio de colaboración para que o alumnado galego que curse Formación Profesional Superior ou ensinanzas universitarias poida realizar prácticas en empresas de Brainport Eindhoven, unha rexión punteira en sistemas e materiais de alta tecnoloxía, alimentación, automoción e deseño, e un piar importante da economía neerlandesa. Galicia será a segunda comunidade, logo do País Vasco, que subscriba a realización de prácticas en empresas e institucións desta rexión neerlandesa. 
O conselleiro de Cultura explicou que esta sinatura “é un punto de partida para un enriquecimento recíproco co que implicitamente se recoñece a importancia da FP galega, a calidade dos nosos docentes, así como a excelente formación que acada o noso alumnado” o que xerará −dixo− “unha oferta de prácticas de calidade e axustadas ao perfil curricular dos candidatos, especialmente no campo tecnolóxico e das TIC.” Román Rodríguez engadiu “se isto é posible éo porque a FP galega caracterízase por un alto nivel de calidade, dinamismo, innovación, empregabilidade.”
A sinatura do convenio estivo presidida polo embaixador dos Países Baixos en España, Matthijs van Bonzel e enmárcase dentro do programa da visita institucional da delegación  holandesa a Galicia, que comezou con reunións e visitas á Universidade de Vigo e remata hoxe cun encontro bilateral para debater sobre o sistema de FP galego e as vías de cooperación entre a rexión de Brainport Eindhoven, coa sinatura do convenio marco e cunha visita á cidade de Santiago. 
Colaboración estratéxica
O presente acordo está orientado á creación dun espazo estratéxico de cooperación internacional e ten como referencia o Convenio Marco de colaboración entre o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte de España e Brainport Development,  organización que fomenta e desenvolve proxectos rexionais, nacionais e internacionais, promociona Brainport dentro e fóra do país, e favorece a industria rexional mediante o asesoramento ás empresas, institucións educativas e administracións públicas. Na reunión mantida logo da sinatura para intercambiar impresións sobre o sistema de Formación profesional galego e as necesidades produtivas neerlandesas, participaron, ademais do embaixador de Holanda e do conselleiro de Educación, a directora de programas de Brainport Development o xerente do Centro de Talento de Brainport Development.
, Richard Kerste; o director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo, o director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, Manuel Corredoira; así como diversos representantes da administración, empresas e sistema educativo galego e de Brainport Development.