VIGO

Os segredos de Carlos Casares ao descuberto

Os segredos de Carlos Casares ao descuberto
Os segredos de Carlos Casares ao descuberto
Os segredos de Carlos Casares ao descuberto

  “Os mundos de Carlos Casares” inaugurouse onte na Casa Galega da Cultura. A mostra englóbase na programación co gallo da elección do autor no Día das Letras Galegas. Fai un percorrido pola curiosidades que rodearon a vida do escritor e recolle preto de 500 pezas da vida do autor.
Na escolma de obxectos destacan as imaxes da infancia, elementos persoais, manuscritos e mesmo o seu certificado de voda. A mostra divídese en cinco etapas: “Paisaxes”, “Luzadas”, “A viaxe”, “Conviña” e “O redondel”, que van explicando as cuestións fundamentais da súa vida, da súa produción literaria e do seu compromiso co país e as súas xentes; desde a parte máis familiar e a súa vida de estudante, ata os seus comezos literarios, as súas viaxes ou a súa etapa como profesor e xornalista.
O proxecto creado pola Fundación Casares, co apoio de distintas institucións, permanecerá en Vigo ata o próximo 5 de outubro.n